mazdacx5 Ở thế hệ mới này có sự cải tiến vượt trội về động cơ và thân vỏ, việc đó giúp cho cảm giác lái xe tốt hơn, cách ồn tốt hơn, ngồi rộng rãi hơn. – Gói an …

関連ツイート

https://twitter.com/ichikei_cx/status/1377297590149029888 https://twitter.com/ichikei_cx/status/1377296811367526406 https://twitter.com/ichikei_cx/status/1377296632262184964